Loading...

Naturlig kunskap

Greensway utvecklar naturvårdslösningar och tillhandahåller kvalificerad ekologisk planering vid naturresursexploatering. Vi är baserade i Uppsala nära universitet och forskning, medan flera av våra kunder finns i de naturresursinriktade näringarna runt om i landet. Positionen mellan forskning och näring är det som gör våra tjänster starka och unika.

Skog

Skogen är viktig för vår biologiska mångfald men också som källa till råvara och för upplevelser. Här ska flera olika intressen balanseras. Våra skogliga projekt sträcker sig från uppföljningar i fält till analyser och utredningar.
Läs mer

Infrastruktur

Vårt samhälle är beroende av energi- och transportsystem. För att tillhandahålla det uppstår tyvärr ofta konflikter med miljö och biologisk mångfald. För att balansera dessa nyttor krävs inventeringar, utredningar och åtgärdsplaner.
Läs mer

Stad

Stadsskogar, multifunktionella grönytor och grön infrastruktur blir allt viktigare att bevara i våra växand