Greensways analytiker Alejandro Ruete har på uppdrag av och tillsammans med forskare från SLU publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften Ecology and Evolution där man visar hur inrapporterade fågelobservationer (exempelvis från artportalen) bättre kan användas för att kunna kartlägga förändringar i fåglarnas förekomst över tid.

Studien baseras på inrapporterade data för 71 olika arter över tio år från nio svenska våtmarker. Istället för att analysera en årlig förekomst utnyttjade de här det faktum att för många arter finns observationer så gott som dagligen över hela säsongen. Genom att bygga statistiska modeller baserade på daglig förekomst kunde de bland annat med bättre precision särskilja trender för de fåglar som stannar och häckar i området från de som bara rastar och sedan flyger vidare.

Här hittar du den vetenskapliga artikeln och kan läsa mer om studien.