Premiärbloggen. Här kommer jag/vi att skriva om och diskutera naturresursexploatering, artbevarande, naturvårdsåtgärder och olika tillämpade ekologiska frågor. Vi hoppas att ni som läser ska uppskatta detta bidrag till en diskussion kring de här frågorna, som trots att de alltid är aktuella och angelägna fortfarande behöver ta mer plats och betraktas ur fler perspektiv.

Trots att ekologi bland många har fått en mycket positiv värdeladdning, framförallt som beskrivning på miljövänliga produkter, diskuterar vi sällan de mekanismer som omfattas av den ekologiska vetenskapen. Det betyder inte att problemen som den vetenskapliga disciplinen ekologi behandlar är mindre tillämpade eller angelägna, det handlar mer om att vi fortfarande har en lång väg att gå när det gäller att tillämpa ekologiska modeller på konkreta problem inom naturresursutnyttjande.

I takt med att vi i allt högre omfattning vill utnyttja jordens naturresurser måste vi också utveckla allt mer genomtänkta lösningar för att utföra detta på ett hållbart sätt. Ett sätt som gör att resurserna kan utnyttjas långsiktigt och med minimerade effekter på miljö och biologisk mångfald.

Ekologi är en relativt ung vetenskap. Hundra år eller lite mer beroende på hur man definierar ämnet. Under denna tid har vi ändå fått flera viktiga insikter om förutsättningar för att arter och organismsamhällen ska fortleva. Vi har börjat förstå processerna – habitatens storlek och fördelning i landskapet, predation, konkurrens, väder och olika antropogena störningar mm, mfl – som påverkar och formar de ekosystem vi ser runtomkring oss.

Idag börjar vi ta med oss de här insikterna i arbetet med att hitta hållbara sätt att utnyttja våra naturresurser. Det här ett arbete som förstås kräver ny forskning. Det kommer också att kräva att företagen i naturresursbranscherna kan inkorporera forskningen och att det finns nya företag och organisationer som kan delta i arbetet med att utveckla metoderna för ett resursutnyttjande som går hand i hand med bevarande av arter och miljöer. Ofta kan bilden av förutsättningarna för detta verka dyster men visst är det fullt möjligt. Det kommer inte att finnas en enkel lösning, men väl flera, lite småknepiga. Det kommer heller inte att vara en fråga om svart eller vitt, rätt eller fel och snabba svar. Istället kommer det att handla om långsiktiga, integrerade och adaptiva lösningar inom alla delar av naturresursutnyttjandet, att pröva olika lösningar och att utföra återkommande uppföljningar och utvärderingar.

Nu inleds årets Almedalsvecka. Det är min förhoppning att de här frågorna – naturresursutnyttjande, miljö och biologisk mångfald – också kommer att få ta plats där. Under veckan kommer vi att försöka uppdatera med det som händer – diskussioner, föredrag och idéer – på den här bloggen.  Vi hoppas att ni tittar in och läser ibland och gärna fortsätter diskutera de här frågorna med oss på den här sidan. Bra miljö och bevarande av arter är inte ett pikant drinktilltugg på ett mingelparty, det är själva förutsättningen för att huvudrätten ska kunna ställas på bordet, i dag och i framtiden.

Olof Widenfalk

Delägare Greensway