Till 2021 års fältprogram antog vi på Greensway två nyutexaminerade ekologer som gjorde sitt första år hos oss, samt en jägmästarstudent som gjorde sin andra säsong på programmet. En av de nya ekologerna var Jake Bull. Jake är en naturekolog som studerat Ekologi och miljövetenskap på University of Leeds i Storbritannien. Jake tog sin master-examen 2020 från Uppsala universitet.

Under sommarens fältprogram deltog Jake i flera olika projekt och fick bland annat inventera groddjur och fåglar, samt kärlväxter i artrika vägkanter. Han var också med och följde upp skogliga hänsynsåtgärder för biologisk mångfald.

Jake upplevde fältprogrammet som givande och lärorikt. Framför allt uppskattade han att få praktisk erfarenhet av att inventera olika artgrupper – ”Jag fick lära mig olika metoder och har förbättrat min artkunskap”.

Från Greensways sida är vi väldigt nöjda med Jakes insats under sommaren. Han har lätt för att sätta sig in i olika metoder och artgrupper och blev snabbt självständig i att både genomföra inventeringar och skriva rapporter. Jake har framför allt en god blick för att sätta inventeringen i ett större sammanhang och relatera till arter och naturtypers behov och status i landskapet. Därför har Jake fortsatt att jobba hos oss under hösten och vi är glada att välkomna Jake som fast anställd fältekolog på Greensway från årsskiftet.

Läs mer om fältprogrammet.

Har du frågor om fältprogrammet till någon som varit med tidigare år svarar gärna Jake Bull på dem. Kontakt: jake.bull@greensway.se

Möjligheten att söka till Fältprogrammet 2022 öppnar 10 januari 2022. Skriv in i kalendern och håll utkik på vår hemsida!