Greensway växer med ny stark kompetens. I juni börjar Staffan Roos hos oss som senior konsult. Staffan har en lång och gedigen kompetens inom naturvård, framförallt kopplat till fåglar. Hans erfarenheter sträcker sig från forskning till olika typer av exploatering. Staffan kommer närmast från en tjänst som chef för avdelningen Forskning och Fynddata på SLU Artdatabanken. Tidigare har han jobbat i över tio år med forskning och fågelutredningar på universitet och naturskyddsorganisationer i Storbritannien.

– Staffan är en mycket uppskattad förstärkning i företaget, säger Greensways VD Olof Widenfalk.

En allt större del av Greensways verksamhet omfattar utredningar kopplade till fågeldirektivet, och hur olika lösningar kan utformas för hänsyn till fåglar. Nu tar företaget ytterligare ett kliv framåt och etablerar sig med spetskompetens på området.

– Staffan kommer att vara baserad på huvudkontoret på Campus Ultuna i Uppsala och även ta plats i ledningsgruppen. Vi ser att han kommer att ha en viktig roll i den tillväxt och utveckling som företaget nu genomgår, konstaterar Olof.

Själv säger Staffan så här om att börja på Greensway:

– Jag har följt Greensway på sociala medier under en längre tid, och har alltid tyckt att företagets starka förankring i beprövad vetenskap var lockande. Just kopplingen mellan forskning och evidensbaserade praktiska naturvårdslösningar är vad jag har jobbat med under lång tid. När väl chansen kom att få jobba på Greensway tvekade jag inte. Det ska bli väldigt kul att få jobba med alla kunniga medarbetare och utveckla Greensways arbete med naturvårdslösningar med fokus på fåglar.