Nu finns vårens och försommarens datum för våra populära SYN-utbildningar för skogliga aktörer. Greensway erbjuder ett flertal SYN-utbildningar som ger dig de kunskaper som du behöver för att på ett professionellt och faktabaserat sätt arbeta med natur- och kulturhänsyn inom skogsbruket. Under vårterminen 2022 anordnar vi kurser riktade mot avverkning (grund och förnyelse), markberedning, röjning samt planering för plantbasar. Kursen Grundläggande Naturvärdesbedömning finns också med på programmet, vilket ger dig de viktigaste kunskaperna och verktygen du behöver för att på egen hand genomföra en naturvärdesbedömning inför exempelvis en avverkningsanmälan. Datumen för respektive utbildning hittar ni här.

Genom rätt kunskaper bidrar du till ett hållbart svenskt skogsbruk!