Lina Widenfalk blir ny VD för konsultföretaget Greensway AB. Hon är disputerad ekolog med stor erfarenhet av att leda komplexa projekt och har varit vice VD sedan starten 2015.

Vi har vuxit snabbt de senaste åren och märker att våra evidensbaserade metoder verkligen hjälper kunderna, konstaterar hon. Jag tycker att det ska bli oerhört roligt och stimulerande att leda Greensway in i nästa fas,

Staffan Roos blir vice VD med särskilt ansvar för personalutveckling och rekrytering:

—  När det gäller implementeringen av nya metoder och viktiga forskningsresultat som verkligen gör skillnad ligger vi i framkant, säger han. Att kunna rekrytera rätt personer till vår utvecklingsorienterade arbetsplats känns väldigt spännande.

Staffan Roos, vice VD Greensway.

Olof Widenfalk avgår som VD för att efter årsskiftet fokusera på affärsutveckling, Greensways internationella och skogliga verksamheter samt dotterbolaget Greensway Digital som säljer digitala beslutsstöd.

Greensway AB grundades 2015 av Olof och Lina Widenfalk. Företaget växer snabbt och uppdragen är främst kopplade till infrastrukturprojekt och stadsutveckling men även skogliga frågor – från strategier till fältinventeringar. En växande del av företagets uppdrag omfattar digitala tjänster, analyser och strategiutveckling som hjälper kunderna att hitta ekologiskt hållbara lösningar. Företaget är baserat i Uppsala men utför uppdrag i hela Sverige.

Foto: Sverker Johansson, Bitzer productions