Under säsongen har Greensway arrangerat SYN-utbildningar på olika platser runt om i Mellansverige. Kurserna i Natur och kulturhänsyn samt Grundläggande naturvärdesbedömning har innehållit många diskussioner om naturvård och miljöhänsyn i svenskt skogsbruk. Det är mycket roligt att höra engagerade och kunniga från skogsbranschen diskutera frågorna utifrån sina lokala förutsättningar. För oss är utgångspunkten att ta tillvara på den kompetens som kursdeltagarna redan har. Det skapar möjligheter till konstruktiva och utvecklande diskussioner och vi är mycket glada över den uppskattning kurserna har fått från deltagare och beställare.

Inför höstens utbildningstillfällen har vi ännu platser kvar till våra utbildningar i Natur och kulturhänsyn. De arrangeras kring Uppsala och riktar sig främst till de som arbetar inom skogsbruk. Kurserna Grundkurs och Förnyelsekurs är de som tidigare har kallats Grönt kort, till dem har specialutbildningen för markberedning tillkommit.

 

Kursdatum är:

19 september                             Natur och kulturhänsyn – Markberedning

20 – 21 september                      Natur och kulturhänsyn – Grundkurs

21 september                             Natur och kulturhänsyn – Förnyelsekurs

 

Välkommen med din anmälan till info@greensway.se

Ange namn och vilken kurs du önskar att gå.