Greensway fortsätter att utveckla sin analys- och utredningsverksamhet. Nu förstärker företaget med Jonas Josefsson som började sin tjänst som senior konsult den första september. Jonas har tidigare varit forskare på institutionen för ekologi där han bland annat utvärderat effekterna av olika åtgärder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, framför allt i odlingslandskapet. Jonas har också stor erfarenhet av studiedesign och systematisk kunskapssammanställning, och har under de senaste åren också arbeteat inom forskningsprojektet kring ekologisk kompensation som letts av bland annat Lina Widenfalk på Greensway.

Jonas smög i gång sitt arbete på Greensway redan i våras och har både arbetat med en process- och effektutvärdering av bekämpningsområdet för barkborre, för Skogsstyrelsen, och varit med i arbetet med stadsdelsvisa åtgärdsprogram för biologisk mångfald i Stockholms stad.

– Jonas innebär ytterligare en tung förstärkning för Greensway, inte minst när det gäller vårt utredningsarbete, säger Greensways VD Olof Widenfalk.

En allt större del av Greensways verksamhet omfattar olika utredningar och effektutvärderingar. Här finns ett stort behov, inte minst hos många myndigheter, att följa upp och förbättra verksamheten på ett systematiskt sätt. Greensways ambition är att etablera sig som en aktör med högsta kompetens för att kunna bistå i det arbetet, framför allt gällande naturmiljö och naturresurser.

Jonas kommer att vara baserad på huvudkontoret på Campus Ultuna i Uppsala och blir en viktig del i företagets fortsatta tillväxt och utveckling.

– I min forskarkarriär har jag ofta rört mig i landet mellan naturvårdens mänskliga aspekter och forskningens strikta krav på vetenskaplighet. Att nu få chansen att använda dessa erfarenheter för att utveckla en stark utredningsprofil tillsammans med alla medarbetare på Greensway är väldigt roligt!

Säger Jonas om att börja sin tjänst på Greensway.