Vi söker ledare med grön inriktning

Vi söker dig som är erfaren projektledare och vill leda arbetet inom Greensways verksamhetsområde Stadsplanering och exploatering.

Rollen innebär att du:

  • Ansvarar för utveckling och organisation av verksamhetsområdet
  • Utför det praktiska arbetet inom vissa projekt, både i fält och på kontoret
  • Driver och medverkar i utvecklingsprojekt kring digitala beslutsstöd

Verksamhetsområdets fokus är naturvärdesinventeringar (NVI), skötselplaner och kompensationsåtgärder, samt modellering och visualisering kopplat till bland annat detaljplaner.

Du ska ha:

  • Minst fem års erfarenhet inom det aktuella området
  • Erfarenhet av projekt- eller verksamhetsledning
  • Gedigen erfarenhet av flera av områdena: naturvärdesinventeringar (NVI), skötselplaner, MKB, grön infrastruktur och ekologiska förstudier och analyser kopplade till infrastruktur och detaljplaner
  • Relevant akademisk grundutbildning – jägmästare, biolog, civilingenjör, landskapsarkitekt eller motsvarande

Erfarenhet av upphandlingar och kundkontakter är meriterande. Dessutom ser vi gärna att du har erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete, eftersom utveckling och innovation är centralt i vår verksamhet. Kompetens inom GIS-analyser eller MKB värderas högt. Vi är ett litet växande företag vilket ställer stora krav på kreativitet, driv och organisationsförmåga. Men minst lika viktigt är förmågan att jobba framåt i grupp, både som ledare och deltagare.

Greensway är ett ekologikonsultföretag. Vi utför inventeringar, förstudier och utredningar kopplade till stadsutveckling och exploatering. Positionen mellan forskning och näring är det som gör oss starka och unika. Vi deltar i och driver flera forsknings- och utvecklingsprojekt. Utveckling av digitala verktyg och analyser är områden vi fokuserar på och där vi ser stora möjligheter att utveckla dagens miljöarbete.

Greensway har fyra verksamhetsområden: Skog, Stadsplanering och exploatering, Analys och digital utveckling samt Utredningar. Vår verksamhet växer stadigt med huvudkontor på SLU:s campus Ultuna i Uppsala. Våra medarbetare är både jägmästare och biologer på företaget, flera har forskarutbildning.

Tjänsten är heltid och tillsvidare med placeringsort Uppsala. Vi har kollektivavtal genom Almega Tjänsteföretagen.

Skicka CV och personlig presentation till info@greensway.se

Frågor om tjänsten besvaras av VD Olof Widenfalk, olof@greensway.se, tel. 070-6039678.

Frågor rörande personalfrågor kan besvaras av vårt skyddsombud Anton Hammarström, anton@greensway.se, tel. 070-5684164.

ANSÖK