MEDARBETARE

OLOF WIDENFALK

VD

Olof är VD för Greensway, med fokus på strategi och organisationsutveckling. Han har disputerat vid SLU och tidigare arbetat på Skogforsk. Han har specialkompetens inom naturvård, konsekvensanalyser, miljöstatistik och skogsskötsel och är ansvarig för våra Utredningar.

018 – 413 72 32
olof@greensway.se
RESEARCHGATE

LINA WIDENFALK

Vice VD

Lina är vice VD med fokus på organisationsutveckling och FoU. Hennes specialkompetenser är bla landskapsekologi, markbiologi och naturvårdsskötsel. Lina är disputerad i ekologi och på deltid bedriver hon forskning kring bla ekologisk kompensation och tröskelvärden i skoglig naturvård på SLU.

018 – 413 72 35
lina@greensway.se
RESEARCHGATE

ALEJANDRO RUETE

Verksamhetsansvarig Digitala verktyg

Alejandro är ansvarig för verksamhetsområdet Analyser och Digitalisering. Hans arbete omfattar bla landskapsanalyser och utveckling av verktyg för att hantera artdata och miljödata. Han har tidigare doktorerat vid SLU i Uppsala och varit postdoc vid bla Artdatabanken.

018 – 413 72 36
alejandro@greensway.se
RESEARCHGATE

ANTON HAMMARSTRÖM

GIS, Fjärranalys och IT-ansvarig

Anton är jägmästare med huvudansvar för fjärranalys, GIS, IT och fältteknik. Han har också stor erfarenhet av skogliga hänsynsuppföljningar, skogliga naturvärdesbedömningar, naturvärdesinventeringar (NVI) och skogsskötselfrågor.

018 – 413 72 31
anton@greensway.se

MARIA JAKOBSSON

Verksamhetsansvarig Skog

Maria är jägmästare och ansvarig för verksamhetsområde Skog. Förutom verksamhetsutveckling arbetar hon även med skogliga naturvårdsfrågor, naturvärdesbedömningar och naturvärdesinventeringar (NVI).

018 – 413 72 33
maria.jakobsson@greensway.se

TOMAS AXELSON

Kommunikations- och utbildningsansvarig

Tomas är jägmästare och ansvarar för Greensways kommunikation och arbetar också med våra utbildningar. Han arbetar även med kvalitetsuppföljning, naturvärdesbedömningar och skogsskötselfrågor.

018 – 413 72 34
tomas.axelson@greensway.se

MAHMOUD MASOUD

Ekonom

Mahmoud är ekonom och arbetar med ekonomi och administration på Greensway.

018 – 413 72 38
mahmoud@greensway.se

OLLE FINNSTRÖM

Skogsmiljökonsult

Olle är jägmästare och arbetar främst med naturvärdesinventeringar (NVI) och naturvärdesbedömningar. Han har tidigare arbetat på skogsstyrelsen med vattenvårdsfrågor och dessförinnan med oss på Greensway i projekt Norrbottniabanan.

018 – 413 72 37
olle@greensway.se

BEREN VAN DUIJN

Skogsmiljökonsult

Beren är utbildad biolog med inriktning på skoglig naturvård. Hos oss arbetar han med artinventeringar främst på insekter och kärlväxter och skogliga uppföljningar.

beren.vanduijn@greensway.se

OSCAR YACHNIN

Naturmiljökonsult

Oscar studerar till landskapsarkitekt och har sedan tidigare en examen i biologi. På Greensway arbetar han med naturvärdesinventeringar (NVI) och andra inventeringar inriktade på arter.

oscar.yachnin@greensway.se

SIMON KÄRVEMO

Grod- och kräldjursexpert

Simon är huvudsakligen grod- och kräldjursexpert på Greensway. Han har en bred erfarenhet av tillämpade ekologiska frågeställningar och har bla disputerat på barkborrars ekologi och skador. Huvuddelen av sin tid verkar Simon som forskare med inriktning mot groddjur på Uppsala universitet.

Ansök idag

Vi rekryterar!

LÄS MER