OLOF WIDENFALK

VD

Olof är VD för Greensway, med fokus på strategi och organisationsutveckling. Han har disputerat vid SLU och tidigare arbetat på Skogforsk. Han har specialkompetens inom naturvård, konsekvensanalyser, miljöstatistik och skogsskötsel.

018 – 413 72 32
olof@greensway.se
RESEARCHGATE

LINA WIDENFALK

Vice VD

Lina är vice VD med fokus på organisationsutveckling och FoU. Hennes specialkompetenser är bla landskapsekologi, markbiologi och naturvårdsskötsel. Lina är disputerad i ekologi och utför forskning kring bla ekologisk kompensation,klimatanpassad naturvård och rumslig fördelning av skogliga avsättningar.

018 – 413 72 35
lina@greensway.se
RESEARCHGATE

ALEJANDRO RUETE

Analyschef

Alejandro är ansvarig för Greensways analysverksamhet, såväl metodutveckling som utveckling av digitala system. Hans arbete omfattar bla populations- och landskapsanalyser samt utveckling av verktyg för att bättre förstå och hantera art- och miljödata. Han har tidigare doktorerat vid SLU i Uppsala och varit postdoc vid bla Artdatabanken.

018 – 413 72 36
alejandro@greensway.se
RESEARCHGATE

STAFFAN ROOS

Senior konsult

Staffan är senior konsult på Greensway, med fokus på praktiska naturvårdslösningar för fåglar. Han har disputerat på SLU 2004 och har sedan dess arbetat med forskning och naturvård i Sverige och Storbritannien. Han har stor erfarenhet av ledarskapsfrågor och organisationsutveckling, samt bred kompetens inom ornitologi, statistik och konfliktlösning inom naturvården.

018-413 72 43
072-401 93 20
staffan.roos@greensway.se
RESEARCHGATE

OLLE FINNSTRÖM

Naturmiljöspecialist

Olle är jägmästare med inriktning på biologi och skogsskötsel. På Greensway arbetar han med utredningar och inventeringar riktat mot naturvård, naturhänsyn och artbevarande. Detta inkluderar bland annat naturvärdesinventeringar (NVI), naturvärdesbedömningar, artinventeringar, artskyddsfrågor, miljöutredningar och tillståndsärenden.

018 – 413 72 37
olle@greensway.se

CHARLES CAMPBELL

Analytiker/Inventerare

 Charles arbetar med olika typer av landskaps- och artanalyser, som beslutsstöd för olika naturvårdsåtgärder . Han utför också artinventeringar av framförallt mossor och kärlväxter, men även en del insektsgrupper. Charles har doktorerat i växtekologi på Uppsala universitet.

018 – 413 72 41
charles.campbell@greensway.se

JONAS JOSEFSSON

Senior konsult

Jonas är senior konsult på Greensway med fokus på kvalitativ och kvantitativ utvärdering av miljöpolicy och ekologisk restaurering. Han har disputerat vid SLU och har lång erfarenhet av arbete med åtgärder för biologisk mångfald, framför allt i odlingslandskapet. Jonas tillför ett viktigt perspektiv i våra projekt genom sin expertis inom studiedesign och systematisk kunskapssammanställning.

018 – 413 72 44
jonas.josefsson@greensway.se
RESEARCHGATE

MALIN LUNDBERG

Fältekolog

Malin är biolog med inriktning på ekologi och naturvård. På Greensway jobbar Malin med utredningar och inventeringar av naturmiljöer som naturvärdesinventeringar och inventering av olika artgrupper. Hon har stor erfarenhet av fältarbete och har tidigare jobbat som ekologikonsult i Irland där hon bland annat genomfört naturvärdes- och fladdermusinventeringar, samt utfört miljökonsekvensutredningar för Natura 2000-prövning.

018 – 413 72 33
malin.lundberg@greensway.se

JAKE BULL

Fältekolog

Jake är utbildad biolog med inriktning på naturvård och ekologi. Hos oss arbetar Jake med bland annat skogliga uppföljningar, naturvärdesinventeringar (NVI) och detaljerade inventeringar av olika artgrupper, inklusive groddjur, fåglar och kärlväxter.

018 – 413 72 42
jake.bull@greensway.se

ADAM TRAPP

Fältekolog

Adam är biolog med inriktning mot fältarbete och naturvård. På Greensway utför han främst olika fältbaserade uppdrag såsom inventeringar av olika artgrupper, skötselplaner och naturvärdesbedömningar.

018 – 413 72 34
adam.trapp@greensway.se
Jenny Ohls

JENNY OHLS

Naturmiljökonsult

Jenny Ohls är jägmästare med inriktning mot råvaruförsörjning. Hon har lång erfarenhet av arbete med gröna skogsbruksplaner och andra skogsskötselfrågor. Jenny är ackrediterad lärare av Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) och arbetar även med skötselplaner, inventeringar och GIS kopplade till artskyddsfrågor och naturvärden i skog inom både privat och offentlig förvaltning.

018 – 413 72 31
jenny.ohls@greensway.se

MAJA ÖSTLUND

Ekologikonsult

Maja är jägmästare med inriktning mot skoglig ekologi och hållbar skogsskötsel. Hos Greensway arbetar Maja med skogliga uppföljningar, naturvärdesbedömningar, naturvärdesinventeringar och artinventeringar.

maja.ostlund@greensway.se

JENNI SWAHN

Administratör

Jenni är den som ansvarar för att det dagliga på kontoret fungerar. Hon sköter löpande det administrativa arbetet och är även med och hanterar våra utbildningar.

018 – 413 72 40
jenni.swahn@greensway.se

INDRE CEPUKAITE

Ekolog

Indre läste zoologi vid University of Aberdeen och avslutar sin master i ekologi och naturvård vid Uppsala universitet i sommar. Hon har bred fälterfarenhet från inventeringar av bland annat däggdjur, insekter och kärlväxter, samt skogliga karteringar och uppföljningar. Hos Greensway arbetar hon med olika artinventeringar, främst fokuserat på vilda pollinatörer och uppföljning av artrika vägkanter och ängsmiljöer.

indre.cepukaite@greensway.se

JACQUELINE NELMS

Fältekolog, Fältprogrammet

Jacqueline läser sin kandidat i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet, med inriktning mot biologi. Hon tar sin examen i höst. Jacqueline har ett brett intresse för olika artgrupper och har börjat lära sig mer om fåglar och fågelskådning. I sommar deltar Jacqueline i Greensways fältprogram.

jacqueline.nelms@greensway.se
ANSÖK IDAG

Vi rekryterar!

LÄS MER