Säg hej till Malin, Jenni, Jenny och Maja!

Under våren och sommaren har vi rekryterat flera medarbetare till Greensway.

Malin Lundberg är fältekolog som jobbar med utredningar och inventeringar av naturmiljöer. Jenni Swahn är administratör och sköter numera en stor del av företagets administrativa arbete och är även med och hanterar våra utbildningar. Jenny Ohls är jägmästare som arbetar med bland annat skötselplaner och GIS samt håller i våra SYN-kurser. Maja Östlund är jägmästare och har deltagit i två säsonger av Greensways fältprogram. Maja anställs nu för att arbeta med skogliga uppföljningar, naturvärdesbedömningar och naturvärdesinventeringar.

Vi är väldigt glada att kunna välkomna våra nya kollegor och ser fram emot en händelserik höst med många intressanta projekt!