Nyheter2021-02-22T12:47:28+01:00

Nyheter

Lövvärdetrakter

november 17, 2020|Analys|

Alla länsstyrelser i Sverige har i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Grön infrastruktur innebär att förvaltningen av naturmiljöer ska planeras för att möjliggöra spridning mellan olika [...]

Brun gräsfjäril

oktober 20, 2020|Infrastruktur|

Småbrutna landskap med hävdade gräsmarker av varierande intensitet var tidigare allmänna i Sverige men har blivit allt ovanligare. Många arter knutna till dessa miljöer har därför minskat, en av [...]