Det är konstiga tider. Den här texten var inte tänkt att handla så mycket om Corona och de konstiga tiderna. Men det är svårt att undvika. Så här kommer en VD-blogg lite färgad av den dagsaktuella agendan.

Det har slagit mig den senaste veckan hur viktigt det är att förstå dynamiken i komplexa system. Att förstå statistiken. Och att förstå vilka osäkerheter som finns. Vad vi vet och vad vi inte vet. Vi kommer att fortsätta möta utmaningar som naturen och biologin ställer oss inför. Vårt sätt att leva har på flera sätt gjort dessa utmaningar större. För att stå bättre förberedda för att möta dessa utmaningar – sjukdomar, utbrott av insekter, förändrat klimat, och arter som försvinner – krävs att vi förbättrar vår förståelse för komplexa system och deras dynamik. Hur vädret påverkar biologiska system, epidemiologiska modeller, hur arter interagerar. Länge har fokus legat på att förstå fysiologin och genetiken, men jag tror att bättre modeller för att förstå hela de komplexa systemen har stor potential att erbjuda bra beslutsunderlag i framtiden. Dataunderlagen blir allt större och datorkraften ökar, så möjligheterna är faktiskt goda.

Jag tror också det är viktigt att förståelsen för statistik blir mer allmän. Att fler och fler kan bli bättre utrustade för att tolka och kritiskt granska den statistik vi allt oftare ställs inför. Nätet och sociala medier svämmar över av grafer och statistik, som ofta saknar tydliggjord datakvalitet och osäkerheter. Att tyda den statistik vi möter ställer allt större krav på betraktaren. Jag vill undvika att bli alltför dramatisk, men jag tror att förståelsen för komplexitet, statistik och osäkerheter, är på väg att bli en avgörande faktor bakom samhällsutvecklingen. Både för ett källkritiskt förhållningssätt, men också för att vi ska vinna framgång i de utmaningar som ett komplext ekosystem och en förändrad miljö kan ställa oss inför. Ett stort ansvar faller naturligtvis på de som presenterar resultat och statistik. Att visualisera och tydliggöra detta på bästa sätt, även osäkerheter och variation.

I helgen var det internationella skogsdagen. En dag då det, om inte förr, är värt att tänka på alla de värden som skogen skänker oss. Ett av dessa värden upplevde jag särskilt tydligt i veckan. I en konstig tid. Med ett virus som sprider sig och där många håller sig hemma för att hindra spridning. Jag besökte ett friluftsområde utanför Uppsala tillsammans med min familj som alla var hemma. Och vi var inte ensamma. Många hade tänkt samma sak. Sökt sig till naturen för att det är avskilt men ändå så fullt av upplevelser och liv. I en orolig tid kan skogen också skänka lugn. Det blev tydligt hur viktigt det är att vi även runt våra större städer kan erbjuda stora grönområden där många kan finna lugn och avskildhet. Ett fantastiskt värde i skogen, ett av många. Så många att det störta problemet är att balansera alla värden och dela mellan olika intressen och nyttor. Och se där, ytterligare en komplex utmaning att anta.

Och avslutningsvis. Just nu står många mindre många mindre företag inför stora utmaningar, inte minst i kultur- och restaurangbranschen. Vi måste respektera begränsningar och göra vad vi kan för att begränsa spridningen av virus, och inse att vardag och arbete kan bli besvärligare. Samtidigt är det viktigt att på olika sätt och så långt det är möjligt fortsätta köpa de tjänster och varor som vi brukar. Små saker kan betyda mycket. Glöm inte det. Det är med glädje och stolthet jag ser den förståelse för mindre företag som många visat de senaste veckorna, och den kreativitet som många företagare visat för att hitta lösningar. Det kommer att ge resultat. Och förhoppningsvis kommer våren, värmen, ljuset och en promenad i skogen också att göra det lite lättare. Lättare att få hjulen att snurra. Då går det också lättare att ta sig ur uppförsbacken.