Greensway och IT-konsultföretaget CGI Forests enhet i Gävle har tillsammans inlett ett samarbete för att utveckla deras respektive digitala lösningar. Målet är att företagens digitala verktyg bättre ska integreras och dataflöden underlättas, vilket kommer att skapa ett mer effektivt arbete med miljöhänsyn och planering i skogsbruket.

Greensway arbetar med att utveckla olika miljö- och naturvårdslösningar i samband med olika typer av exploatering. En stor del av verksamheten har sedan starten 2014 inriktats på miljöarbete i skogsbruket. Företaget har en stark FoU-inriktning och har arbetat mycket med att utveckla avancerade analyslösningar och digitala verktyg för ett förbättrat miljöarbete. Inom skogsbruket har företaget lanserat en mobilapplikation för naturvärdesbedömning NVB-appen, som både underlättar och förbättrar bedömningarna men också underlättar datainsamling och datahantering i samband med detta.

– NVB-appen innebär att vi kan erbjuda den eftersträvansvärda kombinationen av bättre kvalité i naturvårdsarbetet i kombination med högre kostnadseffektivitet.

Säger Olof Widenfalk, VD på Greensway.

CGI är ledande när det gäller branschanpassade lösningar till det svenska skogsbruket för såväl skoglig planering som logistik och virkesadministration. Idag används CGIs branschlösning FAGUS-Forest av många aktörer inom skogsbruket och kunderna är både små och stora skogsbolag, skogsägare, köpsågverk och transportföretag. FAGUS-Forest är en viktig del i utvecklingen av den så kallade digitala kedjan i skogsbruket, där data från skogen enkelt ska nyttjas i företagens verksamhet men även kunna distribueras vidare till både industri, markägare och andra intressenter.

– Att bidra till ökad digitaliseringen kring styrningen och planeringen i det framtida skogsbruket ser vi som vår kärnverksamhet. Det är en komplex verksamhet och kraven på våra kunder ökar hela tiden kring råvaruförsörjning, kostnadseffektivitet, miljöarbete och klimatpåverkan. Det innebär att vi måste leverera lösningar som stödjer kunden hela vägen i detta arbete.

Säger Magnus Eriksson, Vice President på CGI Forest.

Samarbetet mellan företagen går inledningsvis ut på att integrera NVB-appen med CGI:s planeringsverktyg VSOP. På så sätt kan resultaten från naturvärdesbedömningen enkelt dokumenteras i beståndsregistret och användas som underlag för fortsatt planering eller i samband med revision.

– Att våra verktyg kommunicerar direkt med varandra innebär stora möjligheter att förbättra och effektivisera både naturvårdsarbetet och planeringen.

Säger Olof Widenfalk VD på Greensway. Han fortsätter:

– För vår utveckling av digitala verktyg är det centralt att de kan kommunicera med de stora etablerade system som redan används i skogsbranschen.

Magnus Eriksson, Vice President på CGI Forest säger:

– Samarbetet är helt i linje med vår strategi kring integration och digitalisering, och vårt mål att skapa mervärden för våra kunder. Det ska vara enkelt för våra kunder att kombinera FAGUS-Forest med andra lösningar på marknaden utan att de själva ska behöva bedriva stora egna utvecklingsprojekt.

Målet med det inledda samarbetet är att lösningsförslag tas fram under april och att ett genomförandeprojekt tillsammans med en gemensam pilotkund inleds under maj månad.