I ett uppdrag för Enheten för riskvärdering av nya skadegörare vid SLU kommer Greensway att utföra en utredning och kartläggning av potentiella spridningsvägar samt ekonomiska konsekvenser av nya växtskadegörare i Sverige. En viktig del av kartläggningen består i att sammanställa data på import (och export) av olika växter och växtdelar som potentiellt kan bära med sig skadegörare av olika slag. Även de ekonomiska konsekvenserna kommer att undersökas genom att produktion och utbredning av olika växter – grödor, skog såväl som prydnadsväxter – kartläggs. Utredningen kommer att pågå under november – december och slutrapporten ska vara klar den 20 december.

– Ett stort och intressant uppdrag som stärker vår profil inom kvalificerade utredningar inriktade på riskanalys och ekologiska konsekvenser, säger Greensways VD Olof Widenfalk.