Skogliga utbildningar har utvecklats till en viktig del av Greensways verksamhet. Under fjolåret växte utbildningsverksamheten ytterligare och över 400 kursdeltagare deltog på våra olika kurser runt om i Sverige. Till i år siktar vi på att öka ytterligare.

Under 2019 ökade både antal deltagare, kurstillfällen samt platser i landet där vi erbjuder kurser. De flesta kurserna är en del i kurskatalogen från Skogsbrukets yrkesnämnd, SYN, och ett krav för alla som arbetar på certifierad mark. Totalt arrangerade Greensway 26 SYN-kurser i Västmanland, Sörmland, Uppland, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten under året. Kurserna som arrangerades var:

  • Natur- och kulturhänsyn – Avverkning
  • Natur- och kulturhänsyn – Röjning
  • Natur- och kulturhänsyn – Markberedning
  • Grundläggande naturvärdesbedömning

Ledare för kurserna var utbildningsansvarig Tomas Axelson och VD, Olof Widenfalk. Greensways samarbete med certifieringsorganisationen Prosilva fortsatte under 2019 och många av utbildningarna utfördes för deras medlemsföretag.

Uppskattade utbildningar

Det är roligt att se att Greensways kurser uppskattas och att kursdeltagarna är nöjda. I de obligatoriska kursenkäterna får vi genomgående goda recensioner med ett medel på 4,5 av 5 möjliga poäng.

En tydlig inriktning på våra utbildningar är att stärka kunskapen kring både hur och varför åtgärder ska genomföras. Genom att de flesta kurser ordnas i närheten av där kursdeltagarna själva arbetar så skapar igenkänning och kopplingen till den egna verksamheten en extra stor förståelse för de åtgärder och hänsyn som ska vidtas.

Tätortsnära skötsel för kommuner

Utöver utbildningarna åt skogsbruket har vi under säsongen även fått förtroendet att hålla utbildningar i naturvårdande skötsel för Stockholms stad och Eskilstuna kommun. I båda fallen utbildade vi arbetsledare, ekologer, och parkingenjörer. Kurserna var fältbaserade och med ett starkt naturvårdsfokus. Vi rörde oss i de olika naturtyper som var relevanta för respektive stad, båda städerna har en rik biologisk mångfald med inte minst många värdefulla tall- och ekskogar. För Eskilstuna hade utbildningen en inriktning mot röjningsåtgärder, även i mer konventionellt skogsbruk. Kursen för Stockholms stad hade ett bredare fokus och vi diskuterade förutom skogsmiljöer även ängsskötsel och naturvård i vattenmiljöer.

Nyheter för kursåret 2020

Vi har nu klart med grundschemat för årets utbildningar och liksom förra året kommer vi hålla kurser i Värmland, Uppland, Dalarna och Västerbotten. Nytt för i år är att vi även kommer hålla utbildningar i Dalsland och Jämtland. Precis som i de andra regionerna erbjuder vi de flesta av SYN:s kurser inom skoglig hänsyn och naturvård.  Läs gärna mer om våra utbildningar på vår utbildningssida, där ser du även vilka datum vi besöker de olika orterna. Under respektive utbildning kan du även skicka in intresseanmälningar till de kurstillfällen du vill delta vid. Vi har även fortsatt möjlighet att skräddarsy utbildningar om ni har speciella önskemål eller vill samla ert företag vid någon särskilt datum eller ort. Hör av er till oss så hittar vi en lösning.