Välkommen till vår gröna digitala plattform

Här hittar du digitala verktyg som hjälper dig som arbetar med miljö, ekologi och naturvård att ta fram välgrundade beslutsunderlag.

Med den senaste forskningen och utvecklingen inom ekologi och digitalisering vill vi skapa framtidens verktyg för uppföljningar, inventeringar och konsekvensanalyser.

Utvecklingen av datorteknik och mängden tillgängliga data gör att vi bättre än någonsin har möjligheten att förstå våra komplexa ekosystem. Men för att data ska bli användbara behöver de förädlas med statistiska och ekologiska modeller. Här hittar du användarvänliga, interaktiva verktyg som gör just detta, särskilt för dig som behöver kartlägga naturvärden, arbetar med artskydd, tar fram ekologiska konsekvensanalyser eller på annat sätt behöver olika typer av miljöanalyser.

Kundanpassade lösningar
Med våra kundanpassade lösningar utgår vi från våra egna verktyg och anpassar dem efter dina behov. Eller kanske har du en egen idé till ett nytt verktyg som vi kan hjälpa dig att ta fram. Kontakta oss med din fråga så hittar vi en lösning!

Välkommen till den gröna digitala framtiden!

Våra digitala verktyg

NVB-appen

Med NVB-appen gör du din naturvärdesbedömning direkt i mobilen. Det går snabbare, du får tydligare svar och den sparas direkt i molnet. Och du har den alltid med dig. Det finns en gratis demoversion där du kan testa appens alla funktioner i fält. Ladda ner till din mobil, sök efter NVB där du hämtar appar eller klicka på någon av knapparna på den här sidan.

Species Observations Explorer

Vad säger egentligen data från artportalen om artförekomst för ett visst område? Beror frånvaron av en fågelart på att den verkligen inte finns där eller på att ornitologer inte finns där? Med Species Observation Explorer kan du ta reda på det.

Survey Designer

Vill du snabbt ta fram en lämplig och tidseffektiv design för inventering av ett område? Ladda ner den i din GPS, iPad eller handdator för att kunna följa transekter i fält och samla in data? Det och mer kan du göra med Survey Designer.

Project manager

Project manager samlar dina projekt skapade med de interaktiva verktygen inom Greensways digitala plattform Canopy.

Utvecklat för andra

Plan4Heat

Fjärrvärme eller lokalvärme? Den frågan är nu enklare att besvara sedan Greensway tillsammans med Ramböll tagit fram ett nytt webbverktyg på uppdrag av Energikontoret i Mälardalen. Utifrån ett befintligt Excel-verktyg har vi utvecklat ett interaktivt webbaserat beslutstöd, tänkt för Sveriges kommuner. Med Plan4Heat får du råd om hur utbyggnad av värmesystemen bäst optimeras.

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Andra möjliga tjänster vi erbjuder

Lösenordskyddade verktyg framtagna på direkt beställning
Flera användarkonton per verktyg
Egen domän
Koppling till dina eller öppna databaser
Automatiserade rapporter som kan laddas ner periodiskt
Smartphone-anpassat (on-line och off-line) verktyg
Vård av web-baserade verktyg inom vår server