Utbildning2018-10-16T20:38:01+00:00

UTBILDNING

Vi hjälper en mängd olika aktörer med naturvärdesinventeringar, landskapsanalyser och kvalitetsuppföljning av miljöhänsyn. Den stora erfarenheten och kunskapen vill vi gärna dela med oss av. Med våra utbildningar vill vi erbjuda den mest uppdaterade och relevanta kompetensutvecklingen inom naturvård och miljöhänsyn.

ARTDATA I NATURVÅRDSARBETET

ARRANGERAS VID FÖRFRÅGAN
LÄS MER

NATUR- OCH KULTURMILJÖVÅRD (GRUNDKURS)

DATUM: 7-8/5, 30-31/5, 18-19/6
LÄS MER

NATUR- OCH KULTURMILJÖVÅRD (FÖRNYELSEUTBILDNING)

DATUM: 8/5, 31/5, 19/6
LÄS MER

GRUNDLÄGGANDE NATURVÄRDESBEDÖMNING

DATUM: 28/8
LÄS MER

ANVÄNDNING OCH ANALYS AV ARTDATA I TILLÄMPAD EKOLOGI

ARRANGERAS VID FÖRFRÅGAN
LÄS MER

ALLMÄNNA VILLKOR

LÄS MER