Artdata i naturvårdsarbetet

ANVÄNDNING OCH TOLKNING

Artdata i naturvårdsarbetet

Arbetar du med naturvård och vill lära dig mer om hur informationssystem och databaser för artfynd och naturmiljöer kan bli användbara verktyg? Greensway håller en 1 ½ dag lång utbildning och workshop som ger dig de viktiga grunderna för att utnyttja de möjligheter som den ökade mängden tillgängliga data innebär, men också för att identifiera de fallgropar som finns.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment, relevanta och tillämpbara i din verksamhet. Du kan välja att delta endast i teoretiska moment dag 1 eller även praktiska moment dag 2.

Efter utbildningen kan du:

  • Ladda ner primära data från databaser som är relevanta för de naturvårdsfrågor du arbetar med
  • Kritiskt jämföra källor av primära data när det gäller inneboende partiskhet och fel
  • Tolka och bedöma slutsatser baserade på primära biodiversitetsdata och den statistiska metod som används

Sista anmälningsdag är 22 november.

Kursansvarig är Alejandro Ruete, landskapsanalytiker och utvecklar verktyg för att hantera art- och miljödata. Han har tidigare disputerat vid institutionen för ekologi på SLU i Uppsala samt arbetat som forskare på Artdatabanken.

Dag 1:        

09:00  Historisk tillbakablick på system för biologiska observationer – Från amatörföreningar till nationella program

09:30  Digital infrastruktur och portaler för att lagra och samla biologiska observationer

10:30  Digital insamling av biologiska observationer

11:30  Icke-systematiska initiativ för datainsamling (citizen science) – Tillämpningar och användning för att lösa bevarandeproblem

12:00  Lunch

13:00  Analys och behandling av fel och skevhet i icke-systematiska biodiversitetsdata. “Datadestilleri”

15:00  Analyser av biodiversitetsdata och tolkning av resultaten

 

Dag 2:

9:00    Fältexkursion i närområdet – Användning av digitala verktyg för att samla in data

10:00  Workshop – Användning av olika open-access databaser (GBIF, Analysportalen)

12:00  Kursavslut


27 april27 och 28 aprilNÄR?

Arrangeras vid förfrågan

VAR?

Våra lokaler i Green Innovation Park

KOSTNAD?

3000 kr
(båda dagarna)
2500 kr
(endast dag 1)
lunch dag 1 ingår
(pris exkl. moms)