Målbilder för god miljöhänsyn 2018-06-05T18:58:39+00:00

MÅLBILDER FÖR GOD MILJÖHÄNSYN

Målbilder för god miljöhänsyn

Jobbar du med planering, ledning eller praktiskt genomförande av arbeten i skogen? Vill du lära dig mer om målbilderna och deras bakgrund, syfte och del i sektorsansvaret? Då är det här kursen för dig. Våra erfarna kursledare lotsar dig genom både teoretiska och praktiska moment, hela tiden med målsättningen att kunskapen ska kännas relevant och direkt tillämpbar i din verksamhet.

GENOMFÖRANDE

Upplägg på kursen tas fram specifikt för respektive utbildningsuppdrag. I regel genomförs kursen som en heldagsövning med ett inledande teoretiskt moment inomhus kompletterat med en längre fältövning i skogen.

MÅLGRUPP

De som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen.

FÖRKUNSKAPER

Naturbruksgymnasium inriktning skog, eller motsvarande.

Kursansvarig är Olof Widenfalk, som har en bred och lång erfarenhet av skogligt miljöarbete inom såväl forskning som praktik. Olof har tidigare bland annat arbetat med naturvårdsfrågor på skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk och med rådgivning åt ett flertal skogliga aktörer.  Han är också en av författarna till utbildningsmaterialet Naturhänsyn i Skogsstyrelsens Skogsskötelserie.

INNEHÅLL

Gemensamt överenskomna målbilder för god miljöhänsyn från projekt ”Utökad dialog om miljöhänsyn”.

MÅL

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Ha en övergripande förståelse för syfte och bakgrund till målbilderna
 • Förstå målbildernas del i sektorsansvaret
 • Ha en ingående förståelse av följande målbilder:
  • hänsynskrävande biotoper
  • kantzoner mot vatten och våtmarker
  • mark och vatten
  • träd och buskar
 • Översiktlig förståelse för målbilder kring friluftsliv och rekreationNÄR?

Arrangeras vid förfrågan