Analyskurs

Utbildning efter era behov

Låt oss dela med oss av just de färdigheter som gör nytta i ert arbete

Kurstillfällen

Vi har inga inplanerade kurstillfällen. Hör dig till oss med en intresseanmälan.

Intresseanmälan

Analyskurs efter era behov

Med vår djupa kunskap och breda erfarenhet av analyser och utbildningar har vi möjlighet att utforma kurser efter dina behov.

GENOMFÖRANDE

Upplägg på kursen tas fram specifikt för respektive utbildningsuppdrag. Vi ordnar teorikurser på distans, på vårt kontor i Uppsala eller i lokaler som ni väljer. Vill ni väva in datainsamling i fält lägger vi till relevanta fältövningar. Kursens längd anpassas efter era behov.

GRUPPSTORLEK

Vi håller kurser för alla gruppstorlekar. För vissa kurser föredrar vi att dela upp kursen på flera tillfällen för att inte få för stora grupper. Vi uppmuntrar alltid våra deltagare att vara delaktiga i diskussioner och komma med frågor. Därför kan vi i vissa fall föredra att dela upp kursen på mindre grupper

Kursansvarig är Alejandro Ruete, landskapsanalytiker och utvecklar verktyg för att hantera art- och miljödata. Han har tidigare disputerat vid institutionen för ekologi på SLU i Uppsala samt arbetat som forskare på Artdatabanken.

Kursansvarig är Olof Widenfalk,som har en bred och lång erfarenhet av skogligt miljöarbete inom såväl forskning som praktik. Olof har tidigare bland annat arbetat med naturvårdsfrågor på skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk och med rådgivning åt ett flertal skogliga aktörer.  Han är också en av författarna till utbildningsmaterialet Naturhänsyn i Skogsstyrelsens Skogsskötselserie.