Tillämpad ekologi

Användning och analys av artdata

Arbetar du med ekologi eller naturvård? Vill du lära dig mer om informationssystem och databaser över primära biodiversitetsdata? Den här kursen ger dig kunskapen och verktygen att använda dessa data som beslutstöd inom praktisk naturvård.

NÄR?

Arrangeras vid förfrågan

VAR?

Våra lokaler på Campus Ultuna i Uppsala

Intresseanmälan

Användning och analys av artdata

Arbetar du med ekologi eller naturvård? Vill du lära dig mer om informationssystem och databaser över primära biodiversitetsdata? Den här kursen ger dig kunskapen och verktygen att använda dessa data som beslutstöd inom praktisk naturvård.

GENOMFÖRANDE

Omfattar en 2–5 dagar lång utbildning som kan anpassas efter behov och förkunskaper. Kursen inkluderar både teori och praktik där de praktiska delarna genomförs såväl genom datorövningar som ute i fält. I den fullständiga versionen av kursen avslutas detta med en presentation och diskussion av enskilda arbeten eller grupparbeten.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som jobbar med tillämpad naturvård, exempelvis på kommun och länsstyrelse, eller som doktorand.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i GIS krävs. Beroende på de moment som ska ingå kan grundläggande kunskaper om statistiska regressionsmodeller behövas och deltagarna har även möjlighet att ta med eget data, för att analysera under kursen.

INNEHÅLL

  • Digitala tekniker för övervakning och insamling av artobservationer (t.ex. iNaturalist, Epicollect5)
  • Rapportering (uppladdning) av observationer till webbaserade databaser (t.ex. Artportalen)
  • Hantering av data via Svenska Lifewatch Analysportal, GBIF Data Explorer och R-skript
  • Statistiska analyser av partiskhet och informationsluckor

MÅL

Kursen syftar till att introducera kursdeltagarna till informationssystem och databaser över primära biodiversitetsdata samt dess historia, inneboende egenskaper och potentiella tillämpningar. Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren kunna:

  • Konstruera och använda digital teknik för att samla in biologiska data i fält och ladda upp dem till globala databaser.
  • Ladda ner primära data från databaser.
  • Kritiskt jämföra olika källor av primära data när det gäller skevhet och fel.
  • Analysera och korrigera skevhet som förekommer i olika dataset.
  • Kritisera och bedöma slutsatser baserade på presence-only data och den statistiska metod som används.

Kursansvarig är Alejandro Ruete, landskapsanalytiker och utvecklar verktyg för att hantera art- och miljödata. Han har tidigare disputerat vid institutionen för ekologi på SLU i Uppsala samt arbetat som forskare på Artdatabanken.