Grundläggande

Geografiska informationssystem (GIS)

En grundläggande introduktion till GIS-programvaran ges genom ett antal datorbaserade övningar.

Kurstillfällen

Vi har inga inplanerade kurstillfällen. Hör dig till oss med en intresseanmälan.

Intresseanmälan

Grundläggande kurs i Geografiska informationssystem (GIS)

En grundläggande introduktion till GIS-programvaran ges genom ett antal datorbaserade övningar.

GENOMFÖRANDE

Kursen omfattar en 2 dag lång utbildning och inkluderar både teori och praktik.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som använder GIS i ditt arbete med exempelvis naturvård, miljökonsekvensbeskrivning  och viltförvaltning.

FÖRKUNSKAPER

Kursen är datorbaserad, därför förutsätts grundläggande datorvana.

INNEHÅLL

En grundläggande introduktion till GIS-programvaran ges genom ett antal datorbaserade övningar. Dessutom introduceras teorier, begrepp och metoder genom föreläsningar.

Under kursen behandlas grundläggande kartografiska metoder, koordinatsystem och projektioner, geografisk databasteknik, dataförsörjning för geografiska informationssystem: digitala kartor, digitalisering, scanning och mätning med GPS (Global Positioning System).

MÅL

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • Ha kunskaper om grundläggande teorier och begrepp
  • Kunna använda Geografiska Informationssystem (GIS) på en grundläggande nivå
  • Kunna välja ut och införskaffa lämpliga rumsliga data för användning i GIS
  • Hantera digitala data i vektorformat

ÖVRIGT

Undervisningsspråk: svenska.
Antal studenter: min 6, max: 20

Kursansvarig är Alejandro Ruete, landskapsanalytiker och utvecklar verktyg för att hantera art- och miljödata. Han har tidigare disputerat vid institutionen för ekologi på SLU i Uppsala samt arbetat som forskare på Artdatabanken.