Naturvårdande skötsel

I många naturmiljöer finns ett behov av skötsel för att tillgodose såväl naturvärden som rekreationsvärden. På den här kursen lär du dig både den ekologiska bakgrunden och framförallt de praktiska skötselåtgärderna.

Kurstillfällen

Vi har inga inplanerade kurstillfällen. Hör dig till oss med en intresseanmälan.

Intresseanmälan

Naturvårdande skötsel

I många naturmiljöer, inte minst i närheten av våra städer, finns ett behov av skötsel för att tillgodose såväl naturvärden som rekreationsvärden. På den här kursen lär du dig både den ekologiska bakgrunden och framförallt de praktiska skötselåtgärderna för olika naturmiljöer. Även avvägningar mellan biologisk mångfald, rekreation och trygghet är ett viktigt moment på kursen.

GENOMFÖRANDE

Kursen är uppdelad på två dagar. Den första delen omfattar en genomgång av den ekologiska bakgrund samt hur olika skötselåtgärder kopplar till viktiga ekologiska processer. Den andra dagen genomförs utomhus med en praktisk beskrivning av skötselåtgärder och målbilder i olika naturmiljöer. Den andra dagen omfattar även praktiska övningar, såväl i grupp som individuellt.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som jobbar med naturskötsel och/eller planering av natur och grönområden, som entreprenör eller konsult, på kommun eller myndighet.

FÖRKUNSKAPER

Kursen kräver grundläggande förkunskaper i skötsel av grönområden samt kännedom om våra vanligaste trädslag och växter.

WEBBKURSER SOM INGÅR

Ett webbaserat utbildningsmaterial finns tillgängligt för kursen.

Kursansvarig är Olof Widenfalk,som har en bred och lång erfarenhet av skogligt miljöarbete inom såväl forskning som praktik. Olof har tidigare bland annat arbetat med naturvårdsfrågor på skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk och med rådgivning åt ett flertal skogliga aktörer.  Han är också en av författarna till utbildningsmaterialet Naturhänsyn i Skogsstyrelsens Skogsskötelserie.