Utredning2018-05-02T18:20:58+00:00

UTREDNING

Vi utför olika typer av utredningar inom naturvård och skogsskötsel. Ett vetenskapligt tillvägagångssätt är alltid centralt, vare sig vi jobbar med kunskapssammanställningar eller analyser, och vi utgår alltid från det senaste inom aktuell forskning.