Utveckling2018-05-03T21:16:26+00:00

UTVECKLING

Naturvård är en ung vetenskap. Forskning och utveckling är centralt för att kunna erbjuda de senaste naturvårdslösningarna. Vi driver eller deltar aktivt i flera FoU-projekt.

Analyser

I takt med att mängden tillgängliga data växer blir analyser ett allt viktigare beslutsstöd vid planering och uppföljning av naturvårdsåtgärder. Vi utvecklar såväl statistiska modeller i R som olika GIS-verktyg, exempelvis landskapsanalyser av olika biotoper samt analyser av art- och populationsdata. Både som beslutsunderlag i tillämpade naturvårdsfrågor liksom för olika forskningsprojekt.

Digitala verktyg

Genom att använda de senaste tekniska lösningarna kan fältarbetet effektiviseras och kalibreras bättre mellan olika inventerare. Vi ligger i framkant när det gäller utvecklingen av interaktiva digitala verktyg för naturvård och miljöhänsyn.

LÄS MER