Projektbeskrivning

Lövandel

Hur sköter vi skogen för att nå upp till minst 10% löv under hela omloppstiden i södra Sverige? Vilka är fördelarna med en hög lövandel? Detta är några frågor som utbildningsdagen ”Löv i ett certifierat skogsbruk” försöker besvara. Utbildningen ordnas av Skogskompetens Syd (ett samarbete mellan SLU, Skogsstyrelsen och ett antal skogliga aktörer i södra Sverige). Olof Widenfalk på Greensway ansvarar för delarna som behandlar naturvärden och naturvårdsåtgärder och skötsel kopplade till olika lövträd.

Utbildningsdagen hölls vid ett flertal tillfällen under 2016.