Projektbeskrivning

Naturvärdesbedömning

Under sommaren och hösten 2016 har Greensway på uppdrag av Sveaskog arbetat med att göra skogliga naturvärdesbedömningar i Gävleborgs, Dalarnas, Jämtlands och Västernorrlands län. Syftet med naturvärdesbedömningarna är att beskriva vilka naturvärden som idag finns i bolagets avsatta skogar så att avsättningar tydligt kan redovisas, samt prioriteringar göras mellan olika avdelningar. Dessutom kan landskapsekologiska sammanställningar och avstämningar mot nationella strategier göras. Inventeringarna har gjorts i varierande skogstyper enligt Sveaskogs egen metodik och inkluderat att ge skötselförslag på naturvårdsskogar.