Projektbeskrivning

Fjällnära skog

Under sommaren 2016 har Greensway inventerat och gjort naturvärdesbedömningar av skogar i Norrbotten på uppdrag av Statens fastighetsverk. Skogarna, varav flera är fjällnära, var belägna i ett område från Arjeplog i sydvästra Norrbotten upp till strax norr om Jokkmokk. Arbetet var en del i fastighetsverkets arbete med att kvalitetssäkra och kartlägga naturvärdena i sina skogar.

För fjällnära skogar, särskilt de som ligger inom den så kallade naturvårdsgränsen för fjällnära skog, finns särskilda restriktioner och krav på det FSC-certifierade skogsbruket. Områden med urskogskaraktär liksom värdefulla skogar som ligger i anslutning till sådana skogar ska helt undantas från skogsbruk. Bestånd med lägre men fortfarande relativt höga naturvärden kan brukas försiktigt med selektiv avverkning och extra stor naturhänsyn. Kartläggning och bedömning av bestånd är därför en viktig del av naturvårdsarbetet för markägare med innehav i fjälltrakterna.