Projektbeskrivning

Främmande trädslag

Olof Widenfalk på Greensway har varit med och analyserat ekologiska risker med introduktion av främmande trädslag i Sverige, som en del i ett större projekt inom SLU-ledda Future Forest. Den vetenskapliga delen av arbetet finns publicerad i tidskriften ‘Forest Ecology and Management’.

Populärvetenskapliga artiklar finns publicerade som ett av Skogforsks resultatnummer och inom SLUs serie Fakta Skog.