Naturvärdesbedömning i Brandfält

Under sommaren 2018 startade en stor mängd bränder runt om i Sverige till följd av det ovanligt varma och torra vädret. Ljusdal var en av de värst drabbade kommunerna där man kämpade med att få kontroll på tre stora bränder som härjade runt byn Kårböle. Det sammanlagda brandområdet är omkring 9 500 hektar och många markägare drabbades hårt. Sveaskog är markägare i området och Greensway fick under september 2018 i uppdrag att besöka delar av bolagets brandpåverkade områden. Vi utförde skogliga naturvärdesbedömningar på den äldre produktionsskogen med syftet att ta reda på hur naturvärdena i den äldre produktionsskogen hade utvecklats efter branden. För att få en tydligare bild på hur det brunnit på platsen samlade vi även in uppgifter om brandintensitet, andel av trädskiktet som överlevt och tecken på kådflöden. Dessutom undersökte vi brandhistoriken i området.