NVI Norrbottniabanan

Norrbotniabanan är en ny järnvägsförbindelse mellan Umeå och Luleå. Den nya järnvägen ska förstärka godstrafiken, men också möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. Greensway har under sommaren och hösten 2016 gjort en förstudie samt inventering av naturvärden (enligt svensk standard, SS 199000:2014) på uppdrag åt Trafikverket inför det kommande arbetet med järnvägsanläggningen för sträckan Dåvamyran (just norr om Umeå) -Skellefteå.

Uppdraget har inneburit både fjärranalyser och litteraturstudier samt ett omfattande arbete med naturvärdesinventeringar av alla förekommande terrestra miljöer i en ca 10 mil lång och 1 km bred korridor, med en efterföljande rapport.