Projektbeskrivning

Punktbränning

Brandsubstrat är viktiga för många organismer men brand är sällsynt idag och som naturvård kostsamt och riskabelt. Som alternativ till att naturvårdsbränna hela bestånd så är Greensway med och utvecklar och testar två alternativa metoder, katning och punktbränning i gammal tallskog. Projektet utförs i sammarbete med Skogforsk, Bergvik skog och Stora Enso.