Projektbeskrivning

Skogsskötselserien

Olof Widenfalk på Greensway är en av författarna bakom kapitlet ‘Naturhänsyn’ inom Skogsstyrelsens webbaserad skriftserie, skogsskötselserien.
Under 2013 utförde vi en första revision och vidareutveckling av detta kapitel, som kan läsas här.

Syftet med serien är att erbjuda en sammanställning av kunskapsläget idag inom flera olika aspekter av skogsbruket. Här tar vi bland annat upp miljömålet ‘Levande skogar’, ekosystemtjänster, naturvårdande skötsel och alternativ till trakthyggesbruk.