Project Description

Utbildningsmaterial – naturvårdande skötsel

Inom Stockholm stad utförs en stor variation av naturmarksskötsel av olika aktörer. För att öka den ekologiska förankringen i dessa åtgärder har Miljöförvaltningen gett Greensway uppdraget att sammanställa ett utbildningsmaterial kring naturvårdande skötsel. Materialet innehåller ekologisk bakgrund, underlag och förutsättningar i Stockholm samt en genomgång av biotoptyper och lämplig skötsel av dessa. Inom projektet har även illustrationer av ekologiska koncept och målbilder för prioriterade naturtyper tagits fram av Karl Jilg. Materialet ska anpassas till en interaktiv webbversion i samarbete med Viktor Wrange.