Utbildningsmaterial – naturvårdande skötsel

Inom Stockholm stad utförs många typer av naturmarksskötsel av olika aktörer. För att öka den ekologiska förankringen i dessa åtgärder har Miljöförvaltningen gett Greensway uppdraget att sammanställa ett utbildningsmaterial kring naturvårdande skötsel. Materialet innehåller ekologisk bakgrund, underlag och förutsättningar i Stockholm samt en genomgång av biotoptyper och lämplig skötsel av dessa. Inom projektet har även illustrationer av ekologiska koncept och målbilder för prioriterade naturtyper tagits fram, i samarbete med illustratören Karl Jilg. Materialet kommer att finnas tillgängligt som en interaktiv webbversion, som utvecklats i samarbete med Viktor Wrange.