Tjänster

Vi är baserade i Uppsala nära universitet och forskning, medan flera av våra kunder finns i de naturresursinriktade näringarna runt om i landet. Positionen mellan forskning och näring är det som gör våra tjänster starka och unika.

Digital plattform

Med den senaste forskningen och utvecklingen inom ekologi och digitalisering vill vi skapa framtidens verktyg för uppföljningar, inventeringar och konsekvensanalyser.

Läs mer

Skog

Skogen är viktig för vår biologiska mångfald men också som källa till råvara och för upplevelser. Här ska flera olika intressen balanseras. Våra skogliga projekt sträcker sig från uppföljningar i fält till analyser och utredningar. Vi driver och medverkar också i flera skogliga forskningsprojekt.

Läs mer

Infrastruktur

Vårt samhälle är beroende av energi- och transportsystem. För att tillhandahålla det uppstår tyvärr ofta konflikter med miljö och biologisk mångfald. För att balansera dessa nyttor krävs inventeringar, utredningar och åtgärdsplaner. Just nu är vi också med och driver den första vetenskapliga studien kring ekologisk kompensation.

Läs mer

Stad

Stadsskogar, multifunktionella grönytor och grön infrastruktur blir allt viktigare att bevara i våra växande städer. Vi arbetar både med övergripande planeringssystem och analyser liksom skötselplaner och naturvärdesinventeringar kopplade till stadsplanering.

Läs mer