Tjänster2018-11-05T10:38:35+00:00

TJÄNSTER

Vi är baserade i Uppsala nära universitet och forskning, medan flera av våra kunder finns i de naturresursinriktade näringarna runt om i landet. Positionen mellan forskning och näring är det som gör våra tjänster starka och unika.

Digital plattform

Med den senaste forskningen och utvecklingen inom ekologi och digitalisering vill vi skapa framtidens verktyg för uppföljningar, inventeringar och konsekvensanalyser.

LÄS MER

Inventering

Vi är ett team med bred kompetens och erfarenhet av flera olika typer av inventeringar och uppföljningar i fält. Nedan följer exempel på de inventeringstjänster vi erbjuder och som vi regelbundet jobbar med.

LÄS MER

Utveckling

Naturvård är en ung vetenskap. Forskning och utveckling är centralt för att kunna erbjuda de senaste naturvårdslösningarna. Vi driver eller deltar aktivt i flera FoU-projekt.

LÄS MER

Utredning

Vi utför olika typer av utredningar inom naturvård och skogsskötsel. Ett vetenskapligt tillvägagångssätt är alltid centralt, vare sig vi jobbar med kunskapssammanställningar eller analyser, och vi utgår alltid från det senaste inom aktuell forskning.

LÄS MER

Utbildning

Våra erfarenheter och kunskaper vill vi gärna dela med oss av. Med våra utbildningar vill vi erbjuda den mest uppdaterade och relevanta kompetensutvecklingen inom naturvård och miljöhänsyn.

LÄS MER