Guide för biologisk mångfald

För att förtydliga och inspirera i det praktiska arbetet med att gynna biologisk mångfald i Stockholm har Greensway tagit fram en guide med enkla praktiska åtgärder. Guiden består av konkreta instruktioner för att gynna bland annat fåglar, insekter och kärlväxter. Den riktar sig till såväl privatpersoner som fastighetsskötare och entreprenör inom mark- och parkförvaltning.

I våra växande städer är det en utmaning att bevara livsmiljöer för olika artgrupper. Här gäller det att ta tillvara de värden som finns på bästa sätt och att skapa nya värden där det är möjligt. Eftersom markytan för åtgärderna oftast är mycket begränsad är det viktigt att hitta rätt åtgärd för rätt plats. Här spelar kommunens arbete en viktig roll i planering och utförandet av åtgärder. Samtidigt finns en stor potential för privata aktörer och privatpersoner att bidra.

Greensway har också varit med och tagit fram stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald för Stockholms elva stadsdelsområden. Arbetet mynnade ut i fem publikationer för de olika stadsdelsområdena:

  • Spånga, Tensta, Rinkeby och Kista
  • Hässelby, Vällingby, Bromma
  • Hägersten-Älvsjö och Skärholmen
  • Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck
  • Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm

De stadsdelsvisa åtgärdsförslagen ska bidra till att skapa lokalt anpassade åtgärder för biologisk mångfald och på så sätt även öka åtgärdernas effektivitet.

Guiden för biologisk mångfald hittar du här!

Liknande projekt