Utbildningar

Vi hjälper en mängd olika aktörer med naturvärdesinventeringar, landskapsanalyser och kvalitetsuppföljning av miljöhänsyn. Den stora erfarenheten och kunskapen vill vi gärna dela med oss av. Med våra utbildningar vill vi erbjuda den mest uppdaterade och relevanta kompetensutvecklingen inom naturvård och miljöhänsyn.
SYN-kurser
Analyskurser

SYN-kurser

Greensway anordnar kursanordnare och har sedan företaget grundades arrangerat kurser för fler än tusen deltagare.

Våra grundpriser exklusive moms på utbildningarna är om inget annat avtalats är:

Endagarsutbildning                  3 250 kr per person

Tvådagarsutbildning                5 600 kr per person

I utbildningskostnaden ingår tillgång till teorimaterial, fältdagar inklusive mat och dryck i fält samt avslutande webbtest samt SYN-avgiften.

Om du som deltagare har genomfört de aktuella teorikurserna genom annan utbildning och visar upp intyg på detta drar vi av detta vid faktureringen.

Vid frånvaro från kursen eller avbokning senare än 14 dagar före utbildningstillfällets start utgår ingen återbetalning. Utbildningen faktureras därmed ca två veckor före kurstillfället. Betalningsvillkoren är 15 dagar. Du har dock möjligheten att överlåta din anmälda plats till någon annan deltagare, förutsatt att denne också når förkunskapskraven. Skulle du bli sjuk inför kurstillfället kan du få anmälningsavgiften återbetald mot uppvisande av läkarintyg.

Under rådande pandemi av Covid-19 vill vi på Greensway göra några förtydliganden. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer genom hela krisen. Under 2020 har vi kunnat fortsätta hålla våra utbildningar tack vare att vi gjort ett antal olika anpassningar för att kunna undvika smittspridning. Utbildningarna hålls som vanligt utomhus i mindre grupper om max 25 personer.  Undervisningen läggs upp så att deltagarna arbetar självständigt och inte behöver stå i nära kontakt till varandra. Förutom inom befintliga arbetslag har vi ingen samåkning till trakterna vi besöker i fält. Vi anpassar valen av trakterna för få plats med så många bilar som behövs. Maten under utbildningarna är alltid portionsförpackad och vi är mycket noggranna med handhygienen genom tydliga rutiner för handsprit. I övrigt håller vi tydliga genomgångar under dagen om hur vi ska bete oss för att undvika att komma inom säkerhetsavståndet från varandra.

Vi baserar vårt beslut i Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall för arrangörer och vi följer kontinuerligt deras uppdateringar. Utifrån riktlinjerna ser vi i dagsläget ingen anledning att helt ställa in våra planerade utbildningar, givet att vi hela tiden är noga med våra rutiner.

Vi vill också understryka att alla anmälda deltagare som känner symptom (hosta, snuva eller feber) ska stanna hemma. Ändras riktlinjerna kommer vi omedelbart att gå ut med ny information utifrån det. Behöver ni avboka närmare än 14 dagar innan utbildningstillfället, på grund av sjukdom eller relaterade orsaker, så kommer vi att anordna uppsamlingstillfällen senare under året.

I samband med registrering till utbildningen registrerar vi ditt namn och din mailadress och eventuella matallergier i syfte att meddela dig kursinformation, förse dig med rätt uppgifter till teorikurserna online samt kunna genomföra fältdagarna på bästa sätt. Vi sparar den här informationen på företagets datorer under kurstillfällets kalenderår, varefter vi raderar din information. Genom att anmäla dig till kursen ger du samtycke till denna personuppgiftshantering.

Vid färre anmälda än 10 deltagare förbehåller sig Greensway rätten att ställa in kursen av ekonomiska skäl. Risk för detta meddelas senast 30 dagar innan kursens startdatum.

Natur- och kulturhänsyn

Avverkning (förnyelse)

Kursen du som arbetar med avverkningar ska gå vart femte år.

Läs mer
Natur- och kulturhänsyn

Avverkning (grundkurs)

Grundkursen om du utför skoglig planering, leder virkesproduktion eller arbetar som skogsmaskinsförare.

Läs mer