Utbildningar

Vi hjälper en mängd olika aktörer med naturvärdesinventeringar, landskapsanalyser och kvalitetsuppföljning av miljöhänsyn. Den stora erfarenheten och kunskapen vill vi gärna dela med oss av. Med våra utbildningar vill vi erbjuda den mest uppdaterade och relevanta kompetensutvecklingen inom naturvård och miljöhänsyn.

Här nedan kan du läsa mer om våra olika utbildningar samt hitta aktuella datum och anmäla dig till SYN-kurser.

Vill du veta mer eller har specifika frågor? Kontakta oss gärna genom att skriva till utbildning@greensway.se.

SYN-kurser

Greensway erbjuder kurser i hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer i skogsbruket.
Natur- och kulturhänsyn

Kursen du som arbetar med avverkningar ska gå vart femte år.

Natur- och kulturhänsyn

Grundkursen om du utför skoglig planering, leder virkesproduktion eller arbetar som skogsmaskinsförare.

Grundläggande

För dig som jobbar med skoglig planering i någon form. Lär dig att genomföra grundläggande naturvärdesbedömning.

Natur- och kulturhänsyn

För dig som jobbar med planering av markberedning eller kör markberedare.

Natur- och kulturhänsyn

För dig som arbetar med röjning av ungskog eller utför förröjning.

Natur- och kulturhänsyn

För dig som leder eller ansvarar för plantering av skog.

Våra grundpriser exklusive moms på utbildningarna är om inget annat avtalats är:

Endagarsutbildning 3 500 kr per person

Tvådagarsutbildning 6 000 kr per person

I utbildningskostnaden ingår tillgång till teorimaterial, fältdagar inklusive mat och dryck i fält samt SYN-avgiften.

Om du som deltagare har genomfört de aktuella teorikurserna genom annan utbildning och visar upp ett kompetensbevis drar vi av detta vid faktureringen.

Vid frånvaro från kursen eller avbokning senare än 14 dagar före utbildningstillfällets start utgår ingen återbetalning. Utbildningen faktureras därmed ca två veckor före kurstillfället. Betalningsvillkoren är 15 dagar. Du har dock möjligheten att överlåta din anmälda plats till någon annan deltagare, förutsatt att denne också når förkunskapskraven. Skulle du bli sjuk inför kurstillfället kan du få anmälningsavgiften återbetald mot uppvisande av läkarintyg.

I samband med registrering till utbildningen registrerar vi ditt namn och din mailadress och eventuella matallergier i syfte att meddela dig kursinformation, förse dig med rätt uppgifter till teorikurserna online samt kunna genomföra fältdagarna på bästa sätt. Vi sparar den här informationen på företagets datorer under kurstillfällets kalenderår, varefter vi raderar din information. Genom att anmäla dig till kursen ger du samtycke till denna personuppgiftshantering.

Vid färre anmälda än 10 deltagare förbehåller sig Greensway rätten att ställa in kursen av ekonomiska skäl. Risk för detta meddelas senast 14 dagar innan kursens startdatum.

Analyskurser

Greensway anordnar kurser inom datahantering, ekologiska analyser och GIS-analyser. Utgångspunkten är alltid att tillgängliggöra den senaste forskningen och effektiva metoder för en bättre naturvård. Utbildningarna kan skräddarsys utifrån särskilda behov.
Grundläggande

En grundläggande introduktion till GIS-programvaran ges genom ett antal datorbaserade övningar.

För dig som arbetar med naturvård och vill lära dig mer om hur informationssystem och databaser för artfynd och naturmiljöer kan bli användbara verktyg.

Analys

Låt oss dela med oss av just de färdigheter som gör nytta i ert arbete

Priserna skiljer sig mellan de olika kurserna och vid skräddarsydda kurser tas den fram i diskussion med dig som kund.

Vid frånvaro från kursen eller avbokning senare än 14 dagar före utbildningstillfällets start utgår ingen återbetalning. Utbildningen faktureras därmed ca två veckor före kurstillfället. Betalningsvillkoren är 15 dagar. Du har dock möjligheten att överlåta din anmälda plats till någon annan deltagare, förutsatt att denne också når förkunskapskraven. Skulle du bli sjuk inför kurstillfället kan du få anmälningsavgiften återbetald mot uppvisande av läkarintyg.

I samband med registrering till utbildningen registrerar vi ditt namn och din mailadress och eventuella matallergier i syfte att meddela dig kursinformation, förse dig med rätt uppgifter till samt kunna genomföra eventuella fältdagar på bästa sätt. Vi sparar den här informationen inom företagets webbaserade system under kurstillfällets kalenderår, varefter vi raderar din information. Genom att anmäla dig till kursen ger du samtycke till denna personuppgiftshantering.

Vid färre anmälda än 10 deltagare förbehåller sig Greensway rätten att ställa in kursen av ekonomiska skäl. Risk för detta meddelas senast 14 dagar innan kursens startdatum.

Fältkurser

Greensway anordnar fältkurser inriktade mot både naturvårdande skötsel och artkunskap inom olika artgrupper. Vissa kurser är uppdelade på ett teoripass inomhus eller online samt ett utomhuspass. Andra kurser är rena fältkurser som är helt förlagda utomhus. Har din organisation behov av en skräddarsydd utbildning så ordnar vi förstås det.

I många naturmiljöer, inte minst i närheten av våra städer, finns ett behov av skötsel för att tillgodose såväl naturvärden som rekreationsvärden. På den här kursen lär du dig både den ekologiska bakgrunden och framförallt de praktiska skötselåtgärderna för olika naturmiljöer. Även avvägningar mellan biologisk mångfald, rekreation och trygghet är ett viktigt moment på kursen.

Fältkurs

Tillsammans med er tar vi fram en kurs som hjälper er med det ni behöver

Prisbilden skiljer sig mellan de olika kurserna och vid skräddarsydda kurser tas den fram i diskussion med dig som kund.

Vid frånvaro från kursen eller avbokning senare än 14 dagar före utbildningstillfällets start utgår ingen återbetalning. Utbildningen faktureras därmed ca två veckor före kurstillfället. Betalningsvillkoren är 15 dagar. Du har dock möjligheten att överlåta din anmälda plats till någon annan deltagare, förutsatt att denne också når förkunskapskraven. Skulle du bli sjuk inför kurstillfället kan du få anmälningsavgiften återbetald mot uppvisande av läkarintyg.

I samband med registrering till utbildningen registrerar vi ditt namn och din mailadress och eventuella matallergier i syfte att meddela dig kursinformation, förse dig med rätt uppgifter till samt kunna genomföra eventuella fältdagar på bästa sätt. Vi sparar den här informationen inom företagets webbaserade system under kurstillfällets kalenderår, varefter vi raderar din information. Genom att anmäla dig till kursen ger du samtycke till denna personuppgiftshantering.

Vid färre anmälda än 10 deltagare förbehåller sig Greensway rätten att ställa in kursen av ekonomiska skäl. Risk för detta meddelas senast 14 dagar innan kursens startdatum.