Utbildningar

Vi hjälper en mängd olika aktörer med naturvärdesinventeringar, landskapsanalyser och kvalitetsuppföljning av miljöhänsyn. Den stora erfarenheten och kunskapen vill vi gärna dela med oss av. Med våra utbildningar vill vi erbjuda den mest uppdaterade och relevanta kompetensutvecklingen inom naturvård och miljöhänsyn.

Här nedan kan du läsa mer om våra olika utbildningar samt hitta aktuella datum och anmäla dig till SYN-kurser.

Vill du veta mer eller har specifika frågor? Kontakta oss gärna genom att skriva till utbildning@greensway.se.

SYN-kurser

Greensway erbjuder kurser i hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer i skogsbruket.
Natur- och kulturhänsyn

Kursen du som arbetar med avverkningar ska gå vart femte år.

Natur- och kulturhänsyn

Grundkursen om du utför skoglig planering, leder virkesproduktion eller arbetar som skogsmaskinsförare.

Grundläggande

För dig som jobbar med skoglig planering i någon form. Lär dig att genomföra grundläggande naturvärdesbedömning.

Natur- och kulturhänsyn

För dig som jobbar med planering av markberedning eller kör markberedare.

Natur- och kulturhänsyn

För dig som arbetar med röjning av ungskog eller utför förröjning.

Natur- och kulturhänsyn

För dig som leder eller ansvarar för plantering av skog.

Våra grundpriser exklusive moms på utbildningarna är om inget annat avtalats är:

Endagarsutbildning 3 500 kr per person

Tvådagarsutbildning 6 000 kr per person

Dikesrensning (grundkurs) 7 250 kr per person

I utbildningskostnaden ingår tillgång till teorimaterial, fältdagar inklusive mat och dryck i fält samt SYN-avgiften.

Om du som deltagare har genomfört de aktuella teorikurserna genom annan utbildning och visar upp ett kompetensbevis drar vi av detta vid faktureringen.

Vid frånvaro från kursen eller avbokning senare än 14 dagar före utbildningstillfällets start utgår ingen återbetalning. Utbildningen faktureras därmed ca två veckor före kurstillfället. Betalningsvillkoren är 15 dagar. Du har dock möjligheten att överlåta din anmälda plats till någon annan deltagare, förutsatt att denne också når förkunskapskraven. Skulle du bli sjuk inför kurstillfället kan du få anmälningsavgiften återbetald mot uppvisande av läkarintyg.

I samband med registrering till utbildningen registrerar vi ditt namn och din mailadress och eventuella matallergier i syfte att meddela dig kursinformation, förse dig med rätt uppgifter till teorikurserna online samt kunna genomföra fältdagarna på bästa sätt. Vi sparar den här informationen på företagets datorer under kurstillfällets kalenderår, varefter vi raderar din information. Genom att anmäla dig till kursen ger du samtycke till denna personuppgiftshantering.

Vid färre anmälda än 10 deltagare förbehåller sig Greensway rätten att ställa in kursen av ekonomiska skäl. Risk för detta meddelas senast 14 dagar innan kursens startdatum.

Möt våra kursledare!

Olof Widenfalk

Olof är en erfaren utbildare inom skoglig naturvård, han var tidigare forskare inom naturvårdsskötsel på Skogforsk samt har arbetat länge med praktisk skoglig naturvård och uppföljningar av naturvård. Olof är även författare till Skogsskötselseriens del om Naturhänsyn.

Olle Finnström

Olle är jägmästare med inriktning på biologi och skogsskötsel. På Greensway arbetar han med naturvård och naturhänsyn i olika inventeringar och utredningar. Han har tidigare arbetat på Skogsstyrelsen med utbildningsprojekt om förebyggande skötselåtgärder vid skogsbruk nära vattendrag samt som skogsbruksplanläggare på Norrskog.