Återvätning av skogsmark

2023-04-13T13:46:02+02:00mars 23, 2023|Biologisk mångfald, naturvård, Skog|

Lövrika skogar med mycket död ved är viktiga livsmiljöer för den rödlistade och akut hotade vitryggiga hackspetten. I Sverige har förekomsten av dessa skogar minskat kraftigt, men genom att [...]