Otydligheter om ekologisk kompensation kan missgynna naturvården

2022-06-23T14:12:27+02:00februari 16, 2022|Biologisk mångfald, Ekologisk kompensation, Forskning|

Ekologisk kompensation är ett verktyg för att ersätta naturvärden som går förlorade när till exempel nya vägar och bostadsområden byggs. Men i dag råder stor osäkerhet om hur det ska [...]