I februari började Greensways senaste nyförvärv sin anställning, Julia Lööf-Ekström. Med goda erfarenheter från digitaliseringsarbete och avancerade GIS-analyser kommer hon framför allt att vara del i det allt starkare analysteamet.

Hej Julia, varmt välkommen till Greensway!
Tack så mycket!

Nu har du varit hos oss i en månad, hur känns det så här långt?
Det känns jättekul, jag har blivit väl mottagen av er alla och har redan blivit insatt i flera spännande projekt.

Vad har du jobbat med än så länge?
Som sagt så har jag redan fått börja jobba med flera olika projekt. Bland annat har jag hjälpt till med GIS-bearbetning och kartframställning för en MKB-rapport och för bildande av tre naturreservat i Karlstads kommun.

Jag har också börjat med ett projekt där jag ska tolka och analysera flygbilder för Länsstyrelsen i Skåne. Det är ett LIFE-projekt där Länsstyrelsen vill utvärdera restaureringsåtgärder i skånska träd- och buskrika gräsmarker i ett antal natura 2000-områden.

Jag är också involverad i att skapa en ny struktur för hur vi arbetar med våra GIS-filer, och där hjälper jag just nu till med att sätta upp en ny GIS-server.

För att skapa en hållbar framtid och en god naturmiljö behövs innovativa lösningar…

Vad var det som fick dig att söka jobb här på Greensway?
Det som framför allt gjorde att jag sökte mig till Greensway, förutom chansen att få jobba med GIS-analyser och miljöutredningar, var det tydliga naturvårdsperspektivet och Greensways position mellan forskning och näringsliv.

För att skapa en hållbar framtid och en god naturmiljö behövs innovativa lösningar, och Greensway är både lösningsfokuserade i sina projekt och i sin miljöplanering. Greensway har också utvecklat flera digitala lösningar kopplat till naturvård i form av appar och metoder.

Att få arbeta på ett mindre företag med större möjlighet att påverka företagets riktning och utveckling kändes också väldigt lockande.

Har du hittills upptäckt något med hur det är på Greensway som du inte kände till sen innan?
Nu när du tar upp det kom jag att tänka på en liten rolig grej. Jag trodde att Greensway direktöversatt betydde grön väg. Greensways logga har dock en liten ljusare färg för Green och en mörkare för sway, och när jag frågade Olof och Lina om detta fick jag det förklarat för mig att sway syftar till rörelse. Företagsnamnet är alltså inte Greens-way utan Green-sway och betyder grön rörelse. Det visste jag inte innan jag började här.

Tack för dina svar, mycket roligt att ha dig här hos oss. Vi ser fram emot många givande projekt framöver.