Åtgärdsplan

Detaljplanen för Rosendalsfältet i Uppsala har ändrats för att möjliggöra en ökad exploatering i form av nya bostäder. I samband med detta hotas livsmiljöer för den rödlistade skalbaggen bibagge (Apalus bimaculatus) att förstöras. Uppsala kommun har därför velat upprätta en åtgärdsplan för skötsel av befintliga populationer och skapande av kompensationsytor. Lina A. Widenfalk vid Greensway har (tillsammans med Niina Sallmén vid Naturföretaget) arbetat med planen, vilket inneburit kunskapssammanställning av bibaggen och vårsidenbiets ekologi samt vilka liknande åtgärder som har gjorts tidigare. Vid ett fältbesök planerades också åtgärder för att förbättra befintliga lokaler under tiden fram till exploateringen samt för att skapa nya sandytor som kompensation för de ytor som kommer att försvinna.