Greensway i Uppsala har under senaste året utvecklat en digital plattform med verktyg som på olika sätt ska underlätta olika typer av miljöarbete. Torsdag 19 april är det dags att lansera en första version av plattformen.

– Vi har valt att kalla plattformen Canopy, säger företagets VD Olof Widenfalk.

– Tanken med Canopy är att ge våra kunder en plattform på vilken vi kan erbjuda flera verktyg. Namnet Canopy syftar på möjligheten att knyta samman verktyg med olika funktioner som grenar på ett träd. De kan både fungera var för sig men också kopplas ihop för att skapa större, kraftfullare verktyg.

De första apparna kommer ha fokus på datainsamling i fält och bedömningsstöd för naturvärden i skog.

– Många som jobbar med naturvård och miljö inom de gröna näringarna har en fältbaserad verksamhet och vi vet av egen erfarenhet vilka fördelar som finns om man kan använda digitala verktyg istället för pappersblanketter, säger Olof Widenfalk.

– En viktig fördel med de digitala verktygen är att de kan integrera olika bedömningsstöd och modeller baserade på befintliga kartskikt och data. Med vår stora erfarenhet av både fältarbete och analyser i kombination med vår kompetens inom digitala verktyg var det ett naturligt steg att utveckla just detta för våra kunder.

Det digitala utvecklingsarbetet på Greensway omfattar också analysverktyg för att hantera exempelvis artdata och andra miljödata för att kartlägga naturvärden och biologisk mångfald. Analysverktygen bygger bland annat på modeller som Alejandro Ruete, verksamhetsansvarig för analys och digitalisering, har utvecklat i sitt forskningsarbete.

– När det gäller arbete med miljö och biologisk mångfald ser vi stora digitala utvecklingsmöjligheter med den allt större mängd data som finns tillgänglig. En utveckling som är viktig både för att kartlägga och visualisera hur våra ekosystem fungerar, men också för att vi ska kunna ta rätt hänsyn vid exploatering, avslutar Olof Widenfalk.

För mer information, kontakta Olof Widenfalk, VD Greensway

070 – 603 96 78 eller olof@greensway.se