Greensway

Tomas

Hem/Tomas Axelson

Om Tomas Axelson

Tomas är jägmästare och ansvarar för Greensways kommunikation och arbetar också med våra utbildningar. Han arbetar även med kvalitetsuppföljning, naturvärdesbedömningar och skogsskötselfrågor.

Greensways NVB-app

2019-06-27T15:00:35+02:00november 27, 2018|skog|

Under 2018 lanserade Greensway den nya digitala plattform Canopy, som kommer vara grunden för företagets utveckling av digitala verktyg för naturvård och miljö. Vår naturvärdesbedömningsapp är den första produkten [...]

Till toppen