Vårens utbildningssäsong har just dragit igång, den första SYN-kursen var Natur- och kulturhänsyn för planteringsbasar. Kursen hölls i Dals-Ed där vi drabbades av ett rejält snöoväder under förmiddagen, tack och lov lugnade det sig och snön smälte snabbt bort och vi fick en fin eftermiddag. Roligt med alla frågor som kom upp, det är många aspekter för planteringslagen att ta hänsyn till. Det var första gången vi fick möjlighet att hålla just denna kursen för planteringsbasar, det är roligt att märka hur mycket som finns att vinna i att genom rätt arbetsmetoder minska risken till att inte lyckas med hänsynen.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Med anledning av Coronaviruset vill Greensway göra följande förtydligande kring sina utbildningar. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, utifrån dessa ser vi i dagsläget ingen anledning att ställa in våra planerade utbildningar, givet vissa förändrade rutiner. Utbildningarna kommer att ske utomhus i mindre grupper, och undervisningen läggs upp så att deltagarna arbetar ganska självständigt och inte behöver stå i nära kontakt till varandra. Maten under utbildningarna kommer att vara portionsförpackad och även om utbildningarna utförs utomhus så kommer vi se till att det finns möjligheter till god handhygien.

Vi vill också understryka att alla anmälda deltagare som känner symptom (hosta, snuva eller feber) ska stanna hemma. Ändras riktlinjerna kommer vi omedelbart att gå ut med ny information utifrån det. Behöver ni avboka närmare än 14 dagar innan utbildningstillfället, på grund av sjukdom eller relaterade orsaker, så kommer vi att anordna uppsamlingstillfällen senare under året.

Anmälningarna är fortsatt öppna

Vår verksamhet fortsätter och det går naturligtvis fortsatt bra att anmäla sig till utbildningarna. Under de kommande två månaderna kommer vi arrangera kurser i Dalsland, Värmland, Dalarna och Uppland. Läs mer om vårt kursutbud här: Greensways kurser