Greensway

Tomas

Hem/Tomas Axelson

Om Tomas Axelson

Tomas är jägmästare och ansvarar för Greensways kommunikation och arbetar också med våra utbildningar. Han arbetar även med kvalitetsuppföljning, naturvärdesbedömningar och skogsskötselfrågor.
Till toppen