Idag vill vi berätta om vårt arbete med vår nya digitala plattform. Varför en digital plattform? Allt som oftast i vårt arbete med inventeringar och analyser av naturmiljöer ser vi behov av smarta, interaktiva verktyg som både innebär förenkling och precision. Vi ser också en allt större mängd tillgängliga data, inom ekologin liksom runt omkring oss i hela samhället, det som populärt kallas för Big Data. Parallellt med att mängden data ökar utvecklas också den digitala tekniken, möjligheterna att lagra, hantera och visualisera stora mängder data. För oss är det självklart att den här utvecklingen kan omsättas i verktyg som gör det lättare att analysera och fatta välgrundade beslut för att på bästa sätt ta hänsyn till natur och miljö.

Men nya innovativa ekologiska beslutstöd kräver mer än bara stora datamängder och digital teknik. Statistik och ekologiska förklaringsmodeller, baserade på bästa möjliga vetenskapliga underlag, är nödvändigt för att digitala verktyg ska kunna sortera och förädla den stora datamassan och leverera överskådlig och tydlig vägledning. Även med alla tänkbara data och all tänkbar datorkraft är det omöjligt att förstå våra ekosystem om vi inte förstår de arter och processer som bygger upp dem.

I vårt dagliga arbete möter vi ständigt utmaningen att inventera, analysera, sammanfatta och beskriva vår natur. Naturen, arterna och processerna är det vi brinner för. Men vi brinner också för den nya tekniken, och möjligheterna den innebär för oss i vårt arbete med naturen. För oss är det därför också självklart att anta utmaningen att knyta samman ny teknik och ekologisk kunskap till användbara verktyg och beslutsstöd. Att kombinera olika områden vi verkligen brinner för är en fantastisk bonus.

På vår digitala plattform är tanken att vi ska presentera digitala verktyg och tjänster, stora som små, för dig som jobbar med ekologi, naturvård och miljö, i skogen, i storstad och allt där emellan. Redan idag kan vi presentera de två första verktygen som kommer ingå i plattformen. Species Observation Explorer låter dig undersöka artförekomst och kvaliteten på artdata i olika områden, baserat på tillgängliga databaser från hela världen. Survey Designer är ett snabbt och enkelt sätt lägga ut en inventeringsdesign för ett område, optimera tidsåtgången och sedan ladda ner den i din GPS eller platta och ta den med som stöd ute i fält.

Följ med på vår resa mot Greensways nya digitala plattform!

Olof Widenfalk, VD Greensway