Vi på Greensway är glada att ha med oss Jacqueline Nelms och Andreas Bohman som årets fältprogrammare!

Jacqueline är en biolog-student från Värmland som går kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet. Hon har ett brett naturintresse och är just nu extra nyfiken på att lära sig mer om fåglar och fladdermöss. Andreas läser till skogsmästare på SLU:s skogsmästarskola i Skinnskatteberg. Han är ursprungligen från Göteborg och har ett stort intresse för friluftsliv och stadsnära skogar.

Under sommaren kommer Jacqueline och Andreas bland annat att få arbeta med naturvärdesinventeringar och inventeringar av jordlöpare i skog och av invasiva arter längs med järnvägar. Under fältprogrammet kommer de spendera mycket tid i fält och lära sig mer om olika arter och inventeringsmetoder och samtidigt få erfarenhet av hur det är att jobba som ekologikonsult.

Vi på Greensway tycker det känns jätteroligt att ha med oss Jacqueline och Andreas under denna fältsäsong!
Är du nyfiken på vad Greensway Fältprogram är? Vill du söka till nästa år? Läs mer om fältprogrammet här!