Artbestämning av markfauna

Under flera år har Greensway genomfört provtagning och artbestämning av markfauna på uppdrag av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Artgrupperna har varit hoppstjärtar, kvalster, nematoder och daggmaskar. Att utvärdera markfaunan på en plats är ett bra sätt att bedöma markens ekologiska status och många organismgrupper svarar snabbt på förändringar som föroreningar i marken. Det senaste forskningsprojektet som vi hjälpte med artbestämning av hoppstjärtar utvärderar hur olika metoder för markbearbetning och gödsling inom jordbruket påverkar markfaunan och de ekosystemtjänster som de levererar.